Minnesord vid jordfästning 1867 efter Tuve Åkesson, N. Rörum