Diverse häften som finns i hembygdsföreningens arkiv