Annotationsbok 1863 av Bengt Nilsson på oident. gård