Handling A 436, (E 436) begravningsannonser för släkten Thorsén