Register till Arkivhandlingar nr A 1-546, i hembygdsföreningens arkiv