Sjöleden

Stor gård med flera Torp strax väster om nuvarande Ljungbyhed på södra sidan av Rönneå .
Gården är boställe under Kolleberga och omfattar år 1813 3/8-dels mtl.
På gårdens ägor växer under andra hälften av 1800-talet byn Nybro upp.
Den förste brukaren av gården man möter i Riseberga Hfl. (1810-13) är Per Andersson , född 1756 i Lökshuset.

1842 arrenderas gården av Regementskamrer G. Gjertz på Herrevadskloster och brukas av Per Anderssons söner Pål och Lars Persson.
1861 är Regementskommisarie M. Borgström arrendator på gården och ny brukare är från 1862 Anders Nilsson, född i Riseberga 1812. Anders Nilsson brukar även mark i Ljungby 5. Gårdens areal är vid denna tid 1/4 mtl.
Redan 1867 flyttar Anders Nilsson med sin familj tillbaka till Ljungby 5 och som ny brukare i Sjöleden tillträder Olof Nilsson född 1836 i Ask.

1882 skrivs gårdens som "före detta Boställe" och ny arrendator är Förrådsförvaltare Per Persson, född 1845 i Ignaberga. Per Persson flyttar med familjen till Vessmantorp 1886. 1890 avlider Per Persson och året efter flyttar hans änka Johanna Johansson född 1850 i Gråmanstorp, tillsammans med barnen tillbaka till Sjöleden.
1892 är Johanna Johansson skriven som arrendator av gården.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 11:28:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2016-10-07 17:16:07) Kontakta föreningen