Lings gymnastikdem. 1819 (-59), årsavgiftskvitto 1957,mm