Skånska dragonregementet K6

Skånska dragonregementet K6 hade Ljungbyhed och Herrevadskloster som sina övningsplatser men flyttade 1897 till Ystad.