Nybro

Nybro, samlad bebyggelse i norra Ljungbyhed vid Rönneå. Delar av dagens Nybro är avstyckade tomter från gården Sjöleden, andra från en av Ljungbygårdarna. I Riseberga Husförhörslängd finns fastigheterna under Sjöleden och Ljungby 3.

Bron över Rönneå låg ursprungligen omkring 50 m öster om den nuvarande. Ytterligare 150 m österut fanns ännu en passage i form av ett vadställe, nedfarten är fortfarande väl synlig i kröken där Hantverksgatan svänger av mot söder. Vid detta så kallade vadställe "vattnades" armens hästar.
Bebyggelsen tillhör i huvudsak tiden 1850-1910

I Nybro bodde och verkade många hantverkare som Skräddare, Sadelmakare, Bagare osv.