Ljungbyheds mejeri

Mejeriet, beläget på Mejerigatan i centrala Ljungbyhed, var i drift mellan åren 1917-1960. August Persson startade mejerirörelsen 1917 och drev denna i privat regi fram till 1933.

Ljungbyheds mejeriförening, bildad 1932, övertog mejeriet den 1 oktober 1933. Därefter drevs mejeriet som andelsmejeri fram till 1960 då föreningen ingick en fusion med Nordvästra Skånes mejeriförbund.
För konsumenterna i Ljungbyhed innebar fusionen ingen förändring, mjölk- och mejeriprodukter kunde köpas i mejeriets butik som tidigare.