Hembygdsstugan i Ljungbyhed

Ryggåsstugan i hembygdsgården är en genuint bevarad dagligstuga.
De nedan beskrivna föremålen förvaras i hembygdsgården.