Hembygdsstugan våren 2016

Hembygdsstugan våren 2016
På fotot syns gaveln på ladugården som är flyttad till platsen från gården Kröglan i Färingtofta socken.
Fotograf

Barbro Andréll