F5 Jetålder

Jet-flyg.
Efter 2:a världskriget introducerades Jetflygplan i utbildningen.