F5 Kungliga Krigsflygskolan

Kungliga Krigsflygskolan, F5, "Flygets Karlberg".
Då "Norra Skåningarna" år 1922 förlades till Kristianstad och då dessutom Skånska Dragonregementet och Kronprinsen husarregemente drogs in 1925 trodde de flesta att Ljungbyheds militära saga var slut. Men det blev inte så, år 1926 tillkom det självständiga svenska flygvapnet och den centrala flygutbildningsanstalten. Flygskolekåren som ingick i den samma blev förlagd till Ljungbyhed. Se även F5 jetålder.

Riseberga-Färingtofta Hbf. innehar ett stort antal foto från F5:s historia på flygplan m.m. som här blir inskannade.

Vi kommer fortlöpande komplettera med dokument och övrigt som kan vara intressant.Vi kommer att hämta uppgifter från bl.a Patrik Hallers bok "Bondeliv i Riseberga och Lägerliv på Ljungbyhed".

Vi är tacksamma för hjälp från de som har uppgifter och upplysningar om F5:s historia, det måste finnas åtskilligt material från före detta värnpliktiga, flygelever, befäl, civilanställda med flera.

Erling Wilkens Tel 0413-22220
e-post [email protected]


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 10:14:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2017-11-20 21:10:59) Kontakta föreningen