Tidningsurklipp angående Herrevadskloster, Flyget, hembygdsföreningen, poststation