Thulins flygskolas prospekt 1918, förteckning över flygare