Före detta Hotellet på Parkgatan i Ljungbyhed

Före detta Hotellet på Parkgatan i Ljungbyhed
Byggnaden uppfördes som Officersmäss, blev sedan Hotell. Idag (2016) kontorsbyggnad.
Fotograf

Barbro Andréll