Bonarp 6

Gård belägen på södra sidan om bygatan i den gamla byn Bonarp i Riseberga socken.
Enligt mtl. 1795 är Nils Tufvesson åbo på gården.
Vid enskiftet på 1820-talet ägs gården av Nils Tufvessons son Sven Nilsson. Gården åsätts vid skiftet 1/4 mtl.
Redan i slutet av 1820-talet delas gårdsarealen upp i mindre brukningsenheter om 1/8-dels mtl. med nya ägare. Sven Nilsson återfinns samtidigt som torpare under gården.
Den ena delen av gården har under den första tiden flera olika ägare, den andra delen ägs från 1827 av Anders Persson, född i Riseberga 1797.
På 1840-talet ägs brukningsdelarna av Åbo Magnus Svensson, född 1811 i Riseberga och Jöns Svensson, född 1800 i Stenestad, som från slutet av 1840-talet är ägare av båda brukningsdelarena.
Efter Jöns Svenssons död 1859 ägs och brukas gården av hans enka Cecilia Persdotter, född 1813 i Riseberga, och parets barn. Cecilia Persdotter avlider 1887 och därefter ägs gården av arvingarna.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 11:06:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 11:06:36) Kontakta föreningen