Bonarps skola

1863 i maj månad beslöts att en fast skola skulle byggas i "Riseberga västra skoldistrikt" som omfattade Bonarp och Ljungby.

Skolan skulle byggas "i mitten av distriktet" men i oktober samma år heter det i ett protokoll att "plats för skolbyggnaden inom Ljungby distrikt blev efter långvarig diskussion bestämt till Ljungby allmänning söder om torparen Sven Pålssons torplägenhet och söder om vägen som går från Bonarp till Svenstorp, till 6 kapplands rymd, vilken plats skall av ägarna till allmänningen upplåtas för alltid och utan avgift"

Husen skulle, enligt samma protokoll, byggas av Ljungby distrikts åboar och med dagsverken av distriktets torpare.
Till byggnaden upptogs vidare "ett lån om 1.000 riksdaler riksmynt av skolkassan. Åboarna lämna halm till taket och utgöra alla körslor samt de dagsverken som kunna behövas utöver torparnas"
Skolhuset blev färdigt att tas i bruk i december 1864.

Detta första skolhus i Ljungby rote revs under 1890-talet och en ny skola uppfördes i Bonarps by.

Lärare vid den gamla skolan hade sedan starten varit Anders Lundqvist och som sedan blev lärare vid skolan i Bonarp.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-20 10:33:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-20 10:33:14) Kontakta föreningen