Kronprinsens Husarregemente.

Kronprinsens Husarregemente.
Sattes upp i Rügen 1758 och överflyttades till Sveriges 1772.Sedan dess hade regementet sina sommarövningar på Bonarps hed.Regementet förlades i Bonarps Järbäck och Rynke.
Efter olika garnisonsorter blev Malmö förläggningsort 1897.
1913 upphörde "Kronprinsarnas" förläggning i Bonarp.
Regementet deltog med heder i striderna i Pommern under mitten av 1700-talet och i början av 1800-talet.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-21 21:44:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-21 21:44:43) Kontakta föreningen