Bonarps hed

Bonarps hed övningsplats för Kronprinsen husarer
1772-1913.
Kronprinsens Husarregemente uppsattes på Rügen 1758 och överflyttades till Sverige 1772.
Läs mera på Beskrivning.