Bonarp

Bonarp är en by som ligger strax intill Ljungbyhed. Stavningen av byns namn har varierat under årens lopp och stavas idag oftast Bonnarp.

Gårdarna i byn låg ursprungligen under klostret i Herrevad, år 1536 blev klostergodset kronogods och Sten Bille blev den förste i raden av förläningstagare.
Bonarps historia löper parallellt med Herrevadsklosters lågt fram i tiden och först under 1700-talet blev flertalet av Bonarpsbönderna självägande.
Byn var redan under 1600-talet en stor by, år 1613 (enl skattelängden 1613-14) fanns det 13 gårdar i byn. 10 av gårdarna var ungefär lika stora och skattade lika mycket. Nr. 11 och 12 var betydligt mindre och minst skattade nr 13.
Några av gårdarna delades redan under 1600-talet, år 1661 hade t.ex nummer 9 två bönder. År 1780 uppgick antalet brukningsdelar i byn till 16 st. Samma år bodde 148 personer i byn, 99 av dessa utgjordes av de 16 bönderna och deras familjer, 32 personer noteras under "gatehus" övriga 17 anges som "inhyses"
Under 1800-talet ökade bebyggelsen i byn, även om antalet brukningsdelar inte förändrades. Detta hänger samman med att torpen och gatuhusen blev fler. På 1850-talet fanns ett 20-tal torpare i byn. Samtidigt ökar antalet invånare och mantalslängden 1853 anger en befolkning på 300 personer.
Vid enskiftet 1820-25 lämnades bykärnan orörd och flera av gårdarna ligger fortfarande kvar på samma plats som före skiftet och byn har än idag karaktär av radby.

Bonarpshed var Kronprinsens Husarers övningsplats mellan 1772-1913.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 11:06:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 11:06:36) Kontakta föreningen