Befrielse från kyrkotionde 1756 + försäljn. 1796 av Bonarp 13