Täppehuset

Torp under gården Järbäck 1 i Riseberga socken.

Första gången torpet benämns Täppehuset är i Riseberga Hfl. AI:2 (1813-19) och då är Pål Nilsson, född 1780 i Höja, torpare på stället. Pål Nilsson kommer med sin familj från Konga socken 1816.