Holmahuset

Torp under gården Järbäck 1 i Riseberga socken.