Järbäck 1

Gård i byn Järbäck i västligaste delen av Riseberga socken.

Under åren efter sekelskiftet 1800 brukas Järbäck nr 1 av dels bröderna Nils och Per Andersson med 3/32-dels Mtl. var och Helje Nilsson som brukar 3/16-dels Mtl.

Efter Per Anderssons död 1820 brukar Nils Andersson broderns gårdsdel.