Gundetorp by

By med flera gårdar, torp, hus och skolhus enligt ekonomiska kartan 1927.

Byns namn kommer från mansnamnet Gunde eller möjligen Gunnar/Gunnur.

(Källa: Skånska ortnamn Del 13)