Herrevadsklosters kapell

Det lilla kapellet vid Herrevadskloster är det enda som idag är synligt av den stora Klosterkyrkan, och är en rest av klosterkyrkans sakristia.

I kapellet hålls traditionsenligt varje år den 12 oktober en vesper i Hembygdsföreningens regi som åminnelse av de första munkarnas ankomst till Herrevad.