Kapellet vid utgrävning på 1980-talet

Kapellet vid utgrävning på 1980-talet
Kapellet vid en av utgrävningarna under 1980-talet.
Foto 7015 i Hembygdsföreningens fotoarkiv.
Fotograf

Okänd