Herrevadskloster. Kapellet med klockstapeln

Herrevadskloster. Kapellet med klockstapeln
Klockstapeln är numera borttagen och miljön runt det lilla kapellet är förändrad.
Foto 1264 i Hembygdsföreningens fotoarkiv.
Fotograf

Okänd