Klosterhagen

Klosterhagen är en äldre benämning på torpområdet som hörde under Herrevadskloster. Till det här området förs i projektet Bygdeband de personer som ej kunnat knytas till ett enskilt torp.