Bona under Herrevadskloster på 1960-talet

Bona under Herrevadskloster på 1960-talet
Byggnaden är 2015 riven och en ny villa är uppförd på samma plats.
Foto i privat ägo.
Fotograf

Okänd