Snickaretorpet

Torp nr. 14 under Herrevadskloster.År 1810 är Påhl Nilsson, född 1746 i Bonarp i Riseberga sn. brukare av Snickaretorpet.
1823 har Nils Österberg, född 1784, övertagit bruket.
1857 tillträder Pål Jönsson, född 1816, gift med företrädarens dotter Fredrika Österberg.

I början av 1900-talet brukades torpet av Johan Lundgren och hans hustru Sigrid. På 1940-talet övertog sonen Algot Lundgren, född 1921, bruket.