Bostället vid Lillakloster, nuvarande Brukshundsklubben våren 2014

Bostället vid Lillakloster, nuvarande Brukshundsklubben våren 2014
Det gamla Bostället under Herrevadskloster ägs idag (2015) av Brukshundsklubben
Fotograf

Barbro Andréll