Marocko

Torp nr. 15 under Herrevadskloster.

Lars Mårtensson , född 1748, är den förste brukaren av torpet Marocko man möter i Riseberga Hfl. (förd 1810-13)
1813 tar Per Nilsson , född 1784 och gift med företrädarens dotter Kerstina Larsdotter, över som torpare.
Torpet kom sedan att gå inom släkten i flera generationer.
Per och Kerstinas son Per Persson, född 1818, övertar bruket i början av 1840-talet och omkring 1890 tillträder dennes son Johannes Persson Ek , född 1852. Johannes Persson Ek har redan tidigare varit bosatt i Marocko med sin familj.
När Johannes Persson Ek avlider 1896 driver hans änka Emilia Ek torpet vidare tills sonen Fritz Ek övertar bruket 1904.