Herrevadsklosters mölla

Kallas även Klostermöllan.

Herrevadsklosters kvarn tros ursprungligen vara en medeltida anläggning. Den nuvarande byggnaden uppfördes som kvarnhus under de första åren av 1800-talet. Kvarnen omändrades till bostad i samband med att driften lades ner år 1938, då även kvarnrännan fylldes igen.