Herrevadsklosters mölla

Kallas även Klostermöllan.

Herrevadsklosters kvarn tros ursprungligen vara en medeltida anläggning. Den nuvarande byggnaden uppfördes som kvarnhus under de första åren av 1800-talet. Kvarnen omändrades till bostad i samband med att driften lades ner år 1938, då även kvarnrännan fylldes igen.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-22 11:04:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2016-11-15 18:31:37) Kontakta föreningen