Posthuset

Torp nr 11 under Herrevadskloster.

År 1813 är Jonas Malmström, född 1753-06-21, skriven som brukare av torpet Posthuset. I början av 1820-talet övertar sonen Ola Jonasson, född 1788-04-20, bruket för att omkring 1850 i sin tur lämna över till sin son Per Olsson Malmström, född 1815-10-06.
1887 går torpet "ur släkten" när Ladufogde Ola Christensson , född 1833-10-25 tillträder som torpare.
1890 flyttar Ola Christensson till Skräddarehuset och nästa torpare i Posthuset blir Johan Johannesson , född 1848-12-23.
Johan Johannessons son Adolf Fritiof , född 1878, övertar bruket 1920 och friköper stället 1933 från Kungl. Domänstyrelsen.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-21 23:45:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2016-01-03 20:52:00) Kontakta föreningen