Per och Hilda Berg på Dala

Per och Hilda Berg på Dala
Foto i privat ägo.
Fotograf

Okänd