Herrevadskloster Gamla Värdshuset

Gamla Värdshuset lär vara det äldsta huset på Herrevadskloster. Det ligger mitt emot Klostervillan på vägen mot Broröd. Det påstås vara "flyttat" dit i början av 1820-talet, från att ursprungligen varit krog och legat ungefär vid nerfarten till ladugården.

Huset är ett "bålehus", uppfört i skiftesverk och klätt med lockpanel. 1858 förlades Kungl.Skånska Husarregementets exercisskvadron till Herrevadskloster och när man behövde en Post-och Telegrafstation inrättades denna i byggnaden. En föreståndare vid namn Askenstedt anställdes och fick sin bostad där.

Askenstedts dotter Hedda gifte sig med Olof Hallenborg på Risebergagården. De kom att bli föräldrar till Torsten Hallenborg som skrivit boken "Skäralid".

Efter det att post-och telefon flyttats till Ljungbyhed bodde en ryttmästare Ask i huset med fru Lesinka. 1924 flyttade förmannen vid Herrevadsklosters Kungsgård, Albert Andersson med maka Kallie in. De bodde kvar där i femtio år.

Ännu en lägenhet tillkom i den forna postlokalen och sedan har flertalet anställda vid Herrevadskloster och F5 haft sin tjänstebostad i Gamla Värdshuset. Byggnaden har under åren haft många benämningar, som Posthuset, 104:an, (J104 var dess nummer i kronans byggnadsregister), Förmansbostaden och Gröna Hus.

1953 moderniserades huset. Kakelugnar ersattes med centralvärme. Den vackra öppna verandan på långsidan togs bort och en mindre glasveranda byggdes på södra gaveln.

Byggnaden är sedan 1993 privatägd.
.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-21 22:54:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2016-01-01 21:17:00) Kontakta föreningen