Herrevadskloster, Gamla värdshuset

Herrevadskloster, Gamla värdshuset
Foto av målning i privat ägo.
Fotograf

okänd