Trädgårdshus

Skrivs även Trädgårdsmästarehus.
Har varit bostad åt Trädgårdsmästaren på Herrevadskloster.

Nils Österberg, född 1760, är den förste som står skriven för torpet i Riseberga Husförhörslängder. Österberg bor 1810 på torpet tillsammans med hustrun Kjersti född 1745.
I nästa längd (1813-19) finns hustrun Kjersti kvar på stället, hustrun Greta Brügger med fem barn är också skrivna på torpet. Greta Brügger är gift med Trädgårdsmästare Fredric Holmqvist, född 1780 i Rämmarslöv.

I Hfl. 1842-46 är Peter Bergqvist, född 1819 i Reslöv, inskriven som Trädgårdsdräng vid Herrevadskloster, familjen, hustrun Benedikta Winberg och parets 3 barn, är inskriven på Trädgårdsmästarehus. Familjen emigrerar 1846 till Nord Amerika.

1853 är Arvid Österberg, född 1822, trädgårdsmästare på Herrevadskloster. Österberg flyttar med familjen till Konga 1857 och efterträds av Sven Sjöholm, född 1830 i Oppmanna, gift med Helena Bengtsdotter född 1830 i Riseberga.
1861 tillträder Sjöholm som torpare i Vaktmästarehuset.
Åren därefter växlar trädgårdsmästarna flera gånger och stannar oftast endast några få år, t.ex Ola Jeppson Olsson 1865-67, Gudmund Arvidsson 1869-?, Anders Larsson Lindberg 1871-1880
Trädgårdsmästare Sven Sjöholm i Vaktmästarehuset brukar även torpet Trädgårdsmäsarehus, som under 1870-talet åsätts 2 1/2 mtl.

1897 kommer Torpare August Månsson född 1870 i Riseberga och hans hustru Elin Persson till torpet och flyttar 1905 vidare till Stora Björket. Samma år tillträder Axel Persson Brandt som torpare. Brandt är torpare till 1908, Adolf Martin Andersson 1908-09, Karl Svensson 1909-11.
1911 blir Karl Ferm, född 1864 i Riseberga torpare på stället.

1941 ägs torpet av Kronan (Remontdepån), arrendator är Karl Ferm.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-21 22:51:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-21 22:51:11) Kontakta föreningen