Herrevadsklosters skola

Herrevadsklosters (Klosters) skola grundades 1873.
Skolbyggnaden tillkom genom köp av Torpare Per Nilssons så kallade undantagshus.
Skolans första lärare blev P.S Björk.

Redan i mars 1870 beslöt skolrådet att en fast skola skulle tillkomma i Nybo rote. Fasta skolor fanns sedan tidigare i två av socknens fyra skolrotar, nämligen i Riseberga och Ljungby. I den fjärde roten, Östanskog, invigdes den fasta skolan 1877.

Planerna 1870 på att bygga ett första skolhus, som skulle ligga mellan Broröd och Stora Björket, gick om intet när arrendatorn till Herrevadsklosters Kungsgård drog sig tillbaka.
I stället löste man skolbyggnadsfrågan genom att Torpare Per Nilsson erbjöd sig att sälja sitt undantagshus till skolhus. Erbjudandet antogs och huset köptes för 1.700 riksdaler.
Huset finns fortfarande kvar.
(Källa: P. Haller)

Per Svensson Björk stannar vid skolan till 1903 då han efterträds av Olof Gottfrid Liljekvist , född 1878 i Mörarp. 1908 flyttar Liljekvist och hans hustru Anna Larsson vidare till Bösarp och efterträds 1909 av Folkskollärare Sven Olof Lenander , född 1887 i Lund.

Redan 1912 flyttar Lenander med sin familj till Väsby socken och ny lärare blir Martin Wilhelm Mårtensson, född 1890 i Högseröd som kommer till skolan 1913.
Mårtensson flytter 1920 till Brandsberga skola och efterträds i Herrevadskloster av Folkskollärare Sture Knutsson, född 1898 i Gråmanstorp.

1906 kommer Småskolelärarinnan Augusta Brynhilda Johansson, född 1878 i Malmö Caroli till skolan i Herrevadskloster och stannar i sin tjänst till 1910 då hon efterträds av Selma Johanna Olsson. född 1888 i Östra Broby. Selma Johanna Olsson flyttar 1915 vidare till skolan i Brandeburg och efterträds samma år av Hildur Maria Broberg, född 1894 i Stockholm.
1922 flyttar Hildur Maria Broberg vidare till Torö i Stockholms län och ny Lärarinna i Småskolan blir Inga Helena Teolina Olsson, född 1901 i Riseberga.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-21 22:36:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2016-01-01 20:46:05) Kontakta föreningen