Inga Olsson småskollärarinna

Inga Olsson småskollärarinna
Småskollärarinna Inga Helena Olsson i Herrevadsklosters skola, senare i Ljungby skola.
Foto från fotodatabasen Svenskt porträttarkiv.
Fotograf

Okänd