Elevträff vid Herrevadsklosters skola

Elevträff vid Herrevadsklosters skola
Återträff för elever i Herrevadsklosters skola
Foto: Pärm 44 Foto 4268 i Hembygdsföreningens fotoarkiv
Fotograf

Okänd