Herrevadsklosters skola 1937 klass 1 och 2

Herrevadsklosters skola 1937 klass 1 och 2
Foto i privat ägo.
Foto ställt till Hembygdsföreningens förfogande av Thorild Karlsson. Thorild står i översta raden, 2:a från vänster.
Fotograf

Okänd