Dagbok över arbete vid Herrevads smedja 1925-27 sidan 26-50