Skomakarehus

Torp nr. 21 under Herrevadskloster beläget i den byggnation som kallas "Lilla Kloster".  Från 1820-talet till sin död 1862 var Johannes Halldén skomakarmästare här. Därefter tar Johannes Ekdahl över, och är kvar här till sin död 1900. Ekdahls mor Karna Johansson/Cathrina Forström var kusin till Halldén och hon hade varit hushållerska till honom. Enligt Halldéns bouppt. fick hon ärva husbyggnaderna här, och hon bor kvar här till sin död 1878.