Klostervillan

1893 anhöll arrendatorn till Herrevadsklosters Kungsgård, Jonas Hallenborg till kronan om att få ett nytt bostadshus eftersom det gamla ansågs undermåligt. Detta godkändes och att utföra ritningar till byggnaden uppdrogs åt arkitekten Ola Andersson Helsingborg.

Villan uppfördes omkring 1895 på platsen där den gamla inspektorsbostaden legat. Av denna återstår den del som sparades vid rivningen och som användes som brygghus. I den östra halvan inrättades en liten bostad. Där bodde Gerda Jönsson med sin son John. Hon var anställd av patron Hallenborg att sköta hönshuset samt att vara med vid bak, slakt och andra så kallade grövre hushållssysslor.

Jonas Hallenborg flyttade efter hustruns död till en syster i Röstånga och arrendet avslutades. Detta skedde ca 1926. Nu valde Kronan att själv överta driften av jordbruket på Herrevadskloster och ingen ny arrendator kontrakterades.

Klostervillan delades in i två lägenheter och hyrdes ut som tjänstebostad till den nyligen etablerade Krigsflygskolans officerare. Fram till dess att Kronan sålde byggnaden 1992 har ett stort antal av Flygvapnets officerare "passerat revy" på Klostervillan. Namn som Willander, Beck-Friis, Höök-Nilsson, Jacobi med många flera. En av välkända personer kan nämnas författarinnan Anna Sparre, som i flera böcker har beskrivit när hon som nygift med flygaren Clas Sparre kom till Klostervillan och officerslivet i Ljungbyhed på 20-talet.


Förening:

Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Skapad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2014-06-20 00:05:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening (2016-01-01 20:53:58) Kontakta föreningen