Herrevadsklosters Naturreservat

Nybildat naturreservat i intressant och vacker natur.
Ytterligare information läggs in efterhand.
Klicka på länken nedan för att komma till Länsstyrelsens information.http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/beslutade-naturreservat/Pages/herrevadskloster.aspx