Remontrar i full frihet framför Nya Värdshuset

Remontrar i full frihet framför Nya Värdshuset
Remontrar i full frihet framför Nya Värdshuset vid Herrevadskloster.
Foto 1690 i Hembygdsföreningens fotoarkiv.
Fotograf

Okänd